Välkommen till City Miljö

Välkommen till City Miljö

08-732 59 30 | 08-732 59 00 | Propellervägen 12, 183 62 Täby

Om oss

CITY MILJÖ AB bildades 1979 som handelsbolag och ombildades till aktiebolag 1990 och verksamheten har inriktats mot KOMMUNER, SKOLOR, FÖRVALTNINGAR och SJUKHUS.

Produkter för storkök och restauranger har varit ett av CITY MILJÖ ABs ledande arbete dom senaste åren. Tillverkning sker i Sverige i egen regi.

Produkter

Produkter för storkök och restauranger har varit ett av CITY MILJÖ ABs ledande arbete dom senaste åren. Tillverkning sker i Sverige i egen regi.

Tallriksautomat

City Kortsystem, inkl. Tallriksautomat. Cityskol- och måltidskort. Automaten är anpassad för två (tubs standard dispenser vagnar som har plats för ca. 60-80 st. tallrikar/tub.

Fylls med flata eller djupa tallrikar som rullas in i automaten och locket fälls ner och låses.

Automaten kan även levereras utan programvara. Om egen programvara finns eller leveras från annan leverantör

Användningsområde

Skolmatsalar, Personalmatsalar etc.

City Kortsystem: Statistik på antal ätande och när man ätit. Kan programmeras för att styra när och hur många gånger man kan äta per dag.

Systemet medger även utbyggnad för andra ändamål, t.ex. in- och utpassering till datasalar, gymnastiksalar m.m.

Referenser

Polhemskolan, Gävle.

Vilunda Gymnasium

Stockholm Huddinge Gymnasium

Fredrika Bremer Gymnasiet

City Miljö Trading AB | Propellervägen 12 | 183 62 Täby | 08-732 59 30 | 08-732 59 00 | info@citymiljo.se